1920 m. birželio 2 d. | Del miesto puošimo

Kauno piliečiai, neskiriant tikėjimų ir tautų, visiem rūpi miesto pagražinimas. Kiekvienam būtų juk malonu, kad apie pilį, vietoj apgriuvusių triobelyčių, būt įtaisytas sodnelis, o ten – suoleliai, atlankos su vijokliais, kad vietoj verčiamų į Nerį nešvarumų dvokimo, jaustumėm žydinčių krūmų bei gėlių kvapą. Ir tai privalo būt padaryta.

Nedidelis, nešvarus miestas. Tokiuo buvo Kaunas prieš karą, tokiuo jis, matomai, ir toliau žada palikt. Tiesa, taip veikiai gatvių ne paplatinsi, namų ne padidinsi, bet tebus nors kiek miesto dailinimui daroma. Juk ne gali Kaunas visumet palikt paniuręs, apsileidęs, Azijos tipo tvirtumos miestas. […]

Arba dar ir Viešoji Aikštė, kam ji pamirštama? Aptvertoj jos daly sudėtos cementinės triūbos, o į jas suversta nešvarumų. Po aikštę drauge su bėgiojančiais vaikiščiais bei praeinančiais žmonėm „majestotingai“ vaikšto sau ožkos, žengia karvės ir t. t. Ar jau taip labai sunku pataisyt ir čia suoleliai, aptvert visą aikštę tvora, pasodint medelių, nuvalyt seną alėją, pastatyt kokią nor stovylą, paruošt pievelę su gėlynais, – ar nebūt malonu tada kiekvienam nueit pasivaikščiot, pasėdėt? O šiandien plikas, nešvarus žemės sklypas, kurs tą miesto dalį ne puošia, o tik biaurina.

Yra ir dar Kaune vietų, pav., Nemuno pakrantės, bet daugiau neminėsiu.

Visiem dar sakau, Kauno piliečiai, neskiriant tikėjimų ir tautų, visiem rūpi miesto pagražinimas. Kiekvienam būtų juk malonu, kad apie pilį, vietoj apgriuvusių triobelyčių, būt įtaisytas sodnelis, o ten – suoleliai, atlankos su vijokliais, kad vietoj verčiamų į Nerį nešvarumų dvokimo, jaustumėm žydinčių krūmų bei gėlių kvapą. Ir tai privalo būt padaryta. […]

J. V.

Kauno pilies griuvėsiai. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Del miesto puošimo“, Lietuva, nr. 119 (401), 1920 m. birželio mėn. 2 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64724&seqNr=2