1920 m. birželio 23 d. | Naujas gaisras

Po milžiniško gaisro įvykusio birželio m. 17 d. Kauno piliečiai labai neramūs. Leidžiami gandai, kad miestas deginamas kokių tai tamsių jėgų tyčiomis, sakoma, kad dar nekartą miestas degsiąs.

Naujas gaisras. Po milžiniško gaisro įvykusio birželio m. 17 d. Kauno piliečiai labai neramūs. Leidžiami gandai, kad miestas deginamas kokių tai tamsių jėgų tyčiomis, sakoma, kad dar nekartą miestas degsiąs. Daugelis susirišę daiktus bailiai laukia, kada reiks bėgti. Kaip ir tyčia birželio 22 d. nakčia ištiko naujas gaisras Ožeškienės gatvėj. Žmonės dar labiau pradėjo tiems gandams įtikėti. Gera, kad šiuo kartu sudegė tik vieni namai.

Degtukų dėžutė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Naujas gaisras“, Laisvės, nr. 120, 1920 m. birželio mėn. 23 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346