1920 m. birželio 25 d. | Bažnytinis koncertas Kauno katedroje

Penktadienį, birželio 25 d. 7 val. vakarą Katedros bažnyčioj bus vargonais ir solo bažnytinis Koncertas, dalivaujant J. Naujaliui ir J. Bylai, šiąja programa: vargonais – komp. Guilmanto, Bacho, A. Hesso, J. Naujalio, O. Ravanello; solo – komp. Moniuško ir J. Naujalio.

Penktadienį, birželio 25 d. 7 val. vakarą Katedros bažnyčioj bus vargonais ir solo bažnytinis Koncertas, dalivaujant J. Naujaliui ir J. Bylai, šiąja programa: vargonais – komp. Guilmanto, Bacho, A. Hesso, J. Naujalio, O. Ravanello; solo – komp. Moniuško ir J. Naujalio. Bilietai galima gaut pas Katedros kleboną, pas J. Naujalį Maironio gtv. 14 b Nr. Koncerto dieną įeinant į katedros bažnyčią.


Kompozitorius, pedagogas, muzikos veikėjas Juozas Naujalis (1869–1934) buvo ir žymiausias savo laiko Lietuvos vargonininkas virtuozas, talentingas improvizatorius. Amžininkai teigia, kad vargonuodamas jis parodydavo didelį temperamentą, nors gyvenime buvo labai santūrus. 1920 m. jo iniciatyva Kauno katedroje buvo pradėti rengti vargonų muzikos koncertai, kurie susilaukė didelio pasisekimo. Apie tai rašė to meto spauda: „Penktadienį birželio 25 d. teko girdėti geros muzikos: Naujalis, dalyvaujant kun. Bylai Kauno Katedros Bažnyčioje surengė dar pirmą sykį Lietuvoje bažnytinės muzikos koncertą. Užsieniuos šios rūšies koncertai būna nuolatos. Kai kurios bažnyčios turi net tam reikalui nuskirtą vieną dieną per savaitę. Pas mus, Lietuvoje, tai visai naujas dalykas. /…/ susirinko beveik visa mūsų šviesuomenė. Teko pastebėti ir Ministerių, ir Seimo narių, ir menininkų, ir aukštesniųjų karininkų. Klausytojų tarpe buvo ir daug kunigų. Bažnyčios tyluma davė visiems ramumo ir rimtumo pobūdžių ir muzika pasiekė kiekvieno klausytojo sielą.“ (P. Šakelis. Bažnytinis koncertas. Lietuva, 1920 m. liepos 1 d., p. 2)

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė


Programa. Juozo Naujalio (vargonai) ir kun. Juozapo Bylos (baritonas) koncertas Kauno katedroje. 1920 m. birželio 25 d. Kauno miesto muziejaus fondai

J. Naujalio „Giesmė į Panelę Švenčiausią“, išleista Kaune apie 1905–1911 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Juozas Naujalis. Apie XX a. 3 deš. Rasos Laurinaitienės asmeninis archyvasŠaltinis: „Lietuva“, 1920 m. birželio 17 d., Nr. 123 (405), p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64727