1920 m. birželio 27 d. |Kareivių klubo rengiamas koncertas

Kareivių Klūbas sekmadienį birželio 27 d. rengia didelę gegužinę Freidoj.

Kareivių Klūbas sekmadienį birželio 27 d. rengia didelę gegužinę Freidoj, 10 minučių ėjimo nuo gelžkelio tilto, su koncertu, šokiais, žaislais, sportu, pasivaikščiojimais, bufetu ir t. t.

Bilietai po 10 ir po 20 auksinų kasdien klūbe nuo 4–7 val. po p.

Programa. Kareivių klubo rengiamas koncertas. 1920 m. birželio 27 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. birželio 23 d., Nr. 128 (410), p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64721