1920 m. birželio 28 d. | Svarstomieji įstatymai

St. Seimas dabar tarp kitų darbų svarsto įstatymus apie dvarų darbininkų pašalinimą, apie kariškių pensijas ir jų šeimynų pašalpas ir t.t., o birželio 28 d. ėmė svarstyti vieną svarbiausių mūsų gyvenimo klausimų, būtent žemės klausimą.

St. Seimas dabar tarp kitų darbų svarsto įstatymus apie dvarų darbininkų pašalinimą, apie kariškių pensijas ir jų šeimynų pašalpas ir t.t., o birželio 28 d. ėmė svarstyti vieną svarbiausių mūsų gyvenimo klausimų, būtent žemės klausimą. Kadangi tas klausimas labai platus ir užima daug laiko, tai tuo tarpu pradėta svarstyti tik taip vadinamas įvedamasai žemės reformos įstatymas.


Vienas reikšmingiausių Steigiamojo Seimo darbų – įgyvendinta Žemės reforma. Jos pagrindinis iniciatorius buvo didžiausios Steigiamojo Seimo politinės jėgos Krikščionių demokratų partijos lyderis Mykolas Krupavičius, kurio fotografiją matote. Apie Žemės reformą, pasirengimą jai ir kitus Steigiamojo Seimo darbus šiame projekte išgirsite dar ne kartą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Žemės reformos pagrindinis ,,įkvėpėjas“ Lietuvoje – krikščionių demokratų partijos lyderis prelatas Mykolas Krupavičius. Fotografija iš Lietuvos albumas, Kaunas, 1921.


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas,  1920, Nr. 25, p. 4

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13766&biRecordId=2902