1920 m. birželio 3 d. | Ekonominiai Baltijos pajūrio valst. klausimai

Baltijos pajūrio valstybių konferencijai organizuoti biuras svarstė savo birželio 3 d. posėdy ekonomijos klausimus.

Ryga, VI 5. (Elta). Baltijos pajūrio valstybių konferencijai organizuoti biuras svarstė savo birželio 3 d. posėdy ekonomijos klausimus. Posėdy dalyvavo prekybos, pramonės, koperatyvų, bankų, socialinių organizacijų ir įvairių ministerijų specialistai. Dauguma palaiko Lietuvių, Latvių ir Ėstų muitų sąjungą. Ekonominė sąjunga su Skandinavų valstybėmis rasta mažiau reikalinga. Iš Lenkų krašto konferencijai organizuoti biuras gauti anglių, žibalo ir t. t.

Fotoatvirukas. Ryga. Panorama. XX a. 4 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejus


Šaltinis: Ekonominiai Baltijos pajūrio valst. klausimai (1920, Birželio 15). Lietuva (121 (403), p. 2. [žiūrėta 2020-05-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64729&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete:https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000016437767?s_id=vLXg80LSVLUWSpi8&s_ind=516&valuable_type=EKSPONATAS