1920 m. birželio 9 d. | Latvių ir Rusų taika

Maskvoje, šeštadienį Latvių ir Rusų taiko konferencija priėmė 4 pirmuosius punktus, būtent: 1). karo pabaigos paskelbimą, 2). Latvių priklausomybės pripažinimą, 3). ginčijamų sienų plebiscito kelių nustatymą ir 4). karo  laidus.

Ryga, VI. 9. (Elta). Maskvoje, šeštadienį Latvių ir Rusų taiko konferencija priėmė 4 pirmuosius punktus, būtent: 1). karo pabaigos paskelbimą, 2). Latvių priklausomybės pripažinimą, 3). ginčijamų sienų plebiscito kelių nustatymą ir 4). karo  laidus. Nesusitarta dėl liovimos propagandos prieš socialinę ir politinę tvarką kits kito valstybėje. (Leta).

Vasilijaus Palaimintojo soboras. Maskva, Rusija. 1875 m.


Šaltinis: Latvių ir Rusų taika (1920, Birželio 15). Lietuva (121 (403), p. 2. [žiūrėta 2020-05-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64729&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_81694_30