1920 m. gegužės 12 d. | Dailininko Jono Šileikos sekmės

Buvo jau rašyta, kad lietuvių dailininkas Amerikoj Jonas Šileika Čikagos Dailės parodoj laimėjo 200 dolerių už savo paveikslą „Žemaitė – Lietuvos rašytoja“, kuri dabar, parodai pasibaigus, yra J. Šileikos nuosavybė.

Buvo jau rašyta, kad lietuvių dailininkas Amerikoj Jonas Šileika Čikagos Dailės parodoj laimėjo 200 dolerių už savo paveikslą „Žemaitė – Lietuvos rašytoja“, kuri dabar, parodai pasibaigus, yra J. Šileikos nuosavybė. Be to paveikslo dailininkas turi labai gražių gamtos vaizdų.

Dabar J. Šileika garsios amerikietės finansininkės ir fitenibropės [filantropės] ponios S. paveikslą, už ką, be žymaus pinigų atlyginimo, Šileika gavo puikią dovaną – knygą „Paryžiaus salonas 1905 m.“, nepaprastai gražiai išleistą, olandų poperio, su daugybe spalvotų reprodukcijų. Viso to leidinio išėję tik 150 ekzempliorių. J. Šileika žada vėliau tą nepaprastai brangią knygą pavest Lietuvių Meno Draugijai, kad visi dailininkai galėtų jąja pasinaudot.

Atvirukas. XX a. 3 deš. Autorius Jonas Šileika. Trakų istorijos muziejus


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 12 d., Nr. 104 (386), p. 2

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64817

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/detali-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/160000009739612/160000009739683?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fdetali-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F160000009739612%3Fs_id%3D8UDifv8YLF9xRjOJ%26s_ind%3D23%26valuable_type%3DEKSPONATAS%26fbclid%3DIwAR1dsnIBH_8Czc5L-57Ie1OUIhFA7fcRYGXg875PphqNbkS-0mJ89OliELk