1920 m. gegužės 14 d. | Milicijos įstatymas

Milicija saugoja įstatymais nustatytą Valstybės ir visuomenės tvarką ir vykdo įstatymus ir privalomus įsakymus.

Nr. 363. Milicijos įstatymas

  1. B e n d r i e j i d ė s n i a i

1. Milicija yra Vidaus Reikalų Ministerijos žinioje.

2. Milicija saugoja įstatymais nustatytą Valstybės ir visuomenės tvarką ir vykdo įstatymus ir privalomus įsakymus.

3. Milicijos tarnautojai laikomi Valstybės lėšomis.

4. Savivaldybės įstaigos duoda milicijos tarnautojams butą, kurą, šviesą ir arkliams pašarą, pagal nustatytas normas.

5. Milicijos tarnautojai dovanai gydomi savivaldybės įstaigų ligoninėse, o jų nesant artimiausioje valstybės ligoninėje.

6. Milicija turi uniformą, kurią tvirtina Vidaus Reikalų Ministeris. Uniformai ir batams įsigyti duodamos lėšos iš Valstybės Iždo. Uniformos duodamos ir vartojamos tam tikromis Vidaus Reikalų Ministerijos instrukcijomis.

7. Kiekvienas milicijos tarnautojas, įstodamas tarnybon, prisiekia arba duoda pasižadėjimą sąžiningai tarnauti ir nesidėti į jokias politines partijas.

8. Visi milicijos tarnautojai atleidžiami nuo mobilizacijos.

9. Milicija tvarkoma drausmės pagrindais.

[…]

Viešbutis „Central“ prie Įgulos bažnyčios (Soboro), kuriame laikinai buvo įsikūrusi Vidaus reikalų ministerija. Lietuvos policija 1918–1928. Kaunas, 1930, p. 5. autc.lt


Šaltinis: „Milicijos įstatymas“, Laikinosios Vyriausybės žinios, nr. 32, 1920 m. gegužės mėn. 20 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25218&seqNr=1