1920 m. gegužės 15 d. | Steigiamojo Seimo susirinkimo vietos ir laiko paskelbimas

Steigiamasis Seimas, susirinkus įstatymais numatytam Steigiamojo Seimo Narių skaičiui, bus atidarytas šių 1920 metų gegužės 15 dieną 6 valandą vakarą Kaune, Miesto Teatro rūmuose.

Vaduodamos Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių 32 ir 35 § ir Lietuvos Steigiamojo Seimo Rinkimų Įstatymų 85 ir 86 §, Steigiamasis Seimas, susirinkus įstatymais numatytam Steigiamojo Seimo Narių skaičiui, bus atidarytas šių 1920 metų gegužės 15 dieną 6 valandą vakarą Kaune, Miesto Teatro rūmuose.

A. Smetona

Valstybės Prezidentas.

 

Galvanauskis

Ministeris Pirmininkas.

1920 m. gegužės mėn. 12 d.

Kauno miesto teatras, kur buvo atidarytas Steigiamasis seimas 1920 m. gegužės 15 d. Fotografija iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921, p. 83


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 15 d., Nr. 106 (388), p. 1

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64815