1920 m. gegužės 16 d. | Steigiamojo Seimo narių vaišinimai

Gegužės 16 dieną Steigiamajam Seimui pagerbti surengė iškilmingą Vakarienę anglų misijas p.p. S. G. Talents, C. B., C. B. E., Didžiosios Britanijos komisionierius ir Pulk. Ltn. R. B. Ward,  A.F.C.R.A.F., Didžiosios Britanijos konsulas. Į vakarienę prisirinko daug svečių: Steigiamojo Seimo narių, Vyriausybės atstovų, Valstybės Tarybos atstovų, Kaune esančių Misijų, Mažosios ir okupuotosios Lietuvos atstovų.

<…>

Gegužės 16 dieną Steigiamajam Seimui pagerbti surengė iškilmingą Vakarienę anglų misijas p. p. S. G. Talents, C. B., C. B. E., Didžiosios Britanijos komisionierius ir Pulk. Ltn. R. B. Ward,  A.F.C.R.A.F., Didžiosios Britanijos konsulas. Į vakarienę prisirinko daug svečių: Steigiamojo Seimo narių, Vyriausybės atstovų, Valstybės Tarybos atstovų, Kaune esančių Misijų, Mažosios ir okupuotosios Lietuvos atstovų. Vakarienė visa buvo labai širdinga ir gausiai džiaugsminga, Lietuvių ir Anglų gimnai orkestro grojami, skamba stipriai, susirinkusiųjų dainuojami darė įspūdžio, kad tai susirinko pagyventi bendru džiaugsmu viena psichologinė Šeima. Anglų veiduose spindėjo širdingo džiaugsmo, Lietuviai Anglams davė triukšmingų ovacijų, sveikindami kilnią Anglų tautą.

<…>


Steigiamasis Seimas skubėjo parodyti, kad Lietuva prisijungs prie šalių, kuriuose stipri parlamentinė tradicija. Viena iš tokių šalių buvo ir tuomet pasaulyje ypatingą vaidmenį vaidinusi Britų imperija. Dėl šios priežasties Seimo nariai pokylį naudojo ir siekdami pasirodyti, megzti reikalingus kontaktus. Juolab geopolitinė padėtis buvo nerami,  Lietuvos pašonėje vyko intensyvūs karo veiksmai tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Britų imperijos karinės misijos atstovas Ričardas Baringtonas. Fotografija iš Viliaus Kavaliausko asmeninio archyvo


Šaltinis: Lietuva,  1920 05 18, Nr. 107,  p.2 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64814