1920 m. gegužės 17 d. | Pripažinimas de facto

Prancūzų Valdžia Ministerio pirmininko Milellerando raštu, oficialiniai įteikė Lietuvos pripažinimą DE FACTO.

Kaunas V. 17 Elta. Prancūzų Valdžia Ministerio pirmininko Milellerando raštu, oficialiniai įteikė Lietuvos pripažinimą DE FACTO. Drauge prižadama greitai nuspręsti pripažinimą DE JURE.

Alexandre Millerand – Prancūzijos ministras pirmininkas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: Pripažinimas de facto (1920, Gegužės 18). Lietuva (107 (389), p. 1. [žiūrėta 2020-04-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64814&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3014188