1920 m. gegužės 2 d. | Lenkų puolimas

100 lenkų su 2 kulkosvaidžiais užpuolė prie Skiemonių, netoli Utenos, mūsų sargybą, smarkiai ją apšaudydami.

Geg. 2 d. apie 100 lenkų su 2 kulkosvaidžiais užpuolė prie Skiemonių, netoli Utenos, mūsų sargybą, smarkiai ją apšaudydami. Mūsų ugnimi lenkai išsklaidyti. Lenkų 1 nukautas ir keletas sužeistų.

Skiemonių šauliai, apdovanoti jubiliejiniais Nepriklausomybės dešimtmečio medaliais. 1929 m. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondai.


Kariškių žodis,  1920 05 13, Nr.20, p.186

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48850&biRecordId=4490

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/58909560?s_id=K3D282wJqjmg0839&s_ind=35&valuable_type=EKSPONATAS