1920 m. gegužės 22 d. | Pigesnio bažnytinio vyno paieškos

Bažnytinio vyno, atgabento iš užsienių, kaina – 35 auks buteliui. Tuo tarpu, kad patiems parsigabenant, negali litras atsieiti daugiau, kaip 20 auks. Taigi kun. Bielskus sumanė pargabenti gero bažnytinio vyno iš Prancūzijos per Klaipėdą.

[…] Bažnytinio vyno, atgabento iš užsienių, kaina – 35 auks buteliui. Tuo tarpu, kad patiems parsigabenant, negali litras atsieiti daugiau, kaip 20 auks. Taigi kun. Bielskus sumanė pargabenti gero bažnytinio vyno iš Prancūzijos per Klaipėdą. Kai ateis, bus dvasiškiams pranešta.

Kun. dr. P. Bielskus yra Lietuvos Užsienių Reikalų Ministerijos patarėjas ir Bažnyčios Skyriaus vedėjas. Per jo rankas eina korespondencija su Rymu. Tai bene bus pravartu žinoti gerb. kunigams, kuriems bus reikalo Rymas pasiekti.

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos centrinis altorius. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno dienynas“, Tauta, nr. 22 (31), 1920 m. gegužės mėn. 22 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120509&seqNr=4