1920 m. gegužės 25 d. | Švedai ir Baltijos valstybės

Švedų valdžia jau ne kartą yra pareiškusi Baltijos valstybių įgaliotiniam, kad ji jaučia didelės simpatijos Baltijos Tautų pastangomis susikurt sau laisvą, paremta tautybę ir demokratybe gyvenimą ir, kad Švedų valdžia stengiasi palaikyti geriausių santykių ir pradėti su jomis prekybą.

Stokholmas, V-25. (Elta). Švedų Užsienio Reikalų Ministeris Freiherr Palmstiesna į paklausimų apie Baltijos naujai įsikūrusias valstybes, smulkiai pareiškė savo nuomonę dėl švedų santykių su minėtom valstybėm. Ministeris pareiškė, kad Švedų valdžia, dar 1918 m., kaip tik pasiskelbė nepriklausomom Lietuva, Latviai ir Ėstai, palaikė su jomis geriausią ryšį per esančius tų valstybių pasiuntinius Stokholme. Rygoj ir Revly jau yra ir Švedijos prekybos konsulai. Dabar Švedų valdžia svarsto klausimų apie pasiuntimą konsulo į Kauną. Šį klausimą reikia nuspręsti.

Be to, Švedų valdžia jau ne kartą yra pareiškusi Baltijos valstybių įgaliotiniam, kad ji jaučia didelės simpatijos Baltijos Tautų pastangomis susikurt sau laisvą, paremta tautybę ir demokratybe gyvenimą ir, kad Švedų valdžia stengiasi palaikyti geriausių santykių ir pradėti su jomis prekybą.

Padarytais Švedam Baltijos valstybių siūlymais, bus rimtai svarstomas klausimas suorganizavimo susisiekimą vandeniu tarp Švedų ir Ėstų.

<…>

Baltijos jūros kurortas Raušiai. XX a. per. Lietuvos jūrų muziejus


Šaltinis: Švedai ir Baltijos valstybės (1920, Birželio 1). Lietuva (118 (400), p. 3. [žiūrėta 2020-04-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64731&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/100000002551617/100000003788246?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fpaieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F100000002551617%3Fs_id%3DMDOcZDPh9KQWoXW9%26s_ind%3D3425%26valuable_type%3DEKSPONATAS