1920 m. gegužės 26 d. | Iš Lietuvių Meno Apžvalgos parodos kronikos

Iš viso parodoj žmonių lankės 6–7 tūkstančių. Eksponatų jau parduota daugiau kaip į 60 tūkstančių.

Iki gegužės mėn. 17 d. parodą aplankė:

Ekskursijos:

Iš Joniškės, progimnazija, Ukmergės, Dotnavos V/5 Kareivių klūbo, V/6 Kareivių klūbo, V/7 Saulės kursai, V/8 Metini mokytojų kursai, V/9 Žydų realinė gimnazija, V/10 Žydų realinė gimnazija, V/10 Karo mokyklos gimnazija, V/10 „Saulės“ mokytojų seminarija, V/10 Karo mokyklos, V/11 „Saulės“ gimnazija, III kl. B., V/12 Lenkų 6 kl. Miesto mokykla, V/12 Žydų real. gimnazija, V/12 Komendantūros kuopa, V/12 Lenkų gimnazija, V/13 I bat. 6 pulko kareiv., V/13 Pradedamoji mokykla prie liaud. Namų, Prieglaudos vaikai, 14/V Realinė žydų gimnazija, Prieglaudos vaikai, 17/V Ukmergės gimn., Pradedamoji mokykla, „Saulės“ gimn., Lenkų miesto mokykla, „Saulės kursų mok., Gaubicų batar., 18/V „Saulės“ lietuvių mokykla, Lenkų mokykla Šančiuos, „Saulės“ gimnazijos moksl., Lenkų mokykla Šanč., Lenkų gimn., Atsargos batareja, 19/V Lenkų mokykla 6 Nr. Žal. k., „Saulės“ gimn. moksl.

Iš viso parodoj žmonių lankės 6–7 tūkstančių. Eksponatų jau parduota daugiau kaip į 60 tūkstančių.

Lietuvių meno apžvalgos paroda Kaune 1920 m. Dailininkas Petras Rimša aiškina parodą kareiviams. Fotografija iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921, p. 58


Šaltinias: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 26 d., Nr. 113 (395), p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64808