1920 m. gegužės 27d. | Kauno kronika

Šiandien įvyks žydų manifestacija pegerbt Palestinos atidavimą žydų tautai.

Šiandien geguž. 27 d., 3 val. p. p. įvyks žydų manifestacija pegerbt Palestinos atidavimą žydų tautai. Rengia Kauno Sionistų organizacija. Manifestacija prasidės iš viešosios Aikštės ir eis per Laisvės Alėją į valdžios rūmus, o vėliau – į užsienio misijų rūmus ir sugrįš į sionistų klūbą.

Kauno miesto panorama. XX a. 4 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai.

 


Šaltinis: Kauno kronika (1920, Gegužės 28). Lietuva (115 (397), p. 2. [žiūrėta 2020-04-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64806&seqNr=2