1920 m. gegužės 4 d. | Pirmas spektaklius koncertas

Gegužės 4 d. Miesto teatre, buvo Maskvos lietuvių artistų spektaklius koncertas. Vakaro rengėjai, matyt, „kerenkomis“ protaudami kainas išstatė po 40 markių.

Gegužės 4 d. Miesto teatre, buvo Maskvos lietuvių artistų spektaklius koncertas. Vakaro rengėjai, matyt, „kerenkomis“ protaudami kainas išstatė po 40 markių. Kitados „Lietuvoj“ buvo smarkių žodžių prieš rusų kalba spektaklius. Šiuo atveju reikėtų pastebėti mūsų svečiam aktoriam, juo labiau lietuviam, vengti rusų kalba vaidinimų ir koncertų. Šis vakaras buvo maišytas: dalis rusų kalba, dalis lietuvių. Mums linksma matyti scenoje nauja teatro pajėgą aktorį Andrių Oleką. Jis su savo žmona, vaidinę Andrejevo „Žizn čeloveka“ (deja, rusų kalba), Kauno scenai tiek davė nauja ir gilaus, kad per jį daug kas galėjo matyti teatro kelią.

Dainininkė Grigaitienė pokaitomis dainavo rusų ir lietuvių dainas. Stipras, skambus, grynas jos balsas rusų dainose parodė galybės, bet lietuviškai nepakenčiamai „iškalbėjo“ daugiau žodžius, o ne dainos dvasią. Apskritai, kiek Grigaitienės geras balsas, tiek ji lengvai ar neatsargiai žiūri į gyvendinamąją dainą. Virš programos netikėtai scenoje pasirodė Petras Oleka, iš kurio visuomenė laukia daug daugiau pažangos. Jauno dainininko privalumas žengti pirmyn, o ne stovėti vietoj, arba net kartais atgal pažengti.

Programa. Spektaklis koncertas Kauno miesto teatre. 1920 m. gegužės 4 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 07 d., Nr. 100 (382), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64800