1920 m. gegužės 7 d. | Aukštieji kursai Vilniuj

Lietuvių mokslo draugija gavusi iš lenkų valdžios leidimą naujai atidaryt Aukštuosius kursus, kurie buvo 1919 m. Kursų priešaky stovi draugijos pirmininkas dr. Basanavičius.

Lietuvių mokslo draugija gavusi iš lenkų valdžios leidimą naujai atidaryt Aukštuosius kursus, kurie buvo 1919 m. Kursų priešaky stovi draugijos pirmininkas dr. Basanavičius. Prelegentų tarpe matome ir M ir V. Biržiškų, J. Jonyno, K. prof. J. Reinio ir kitų pavardes.

A. Narbuto lino raižinys vaizduojantis Joną Basanavičių. Kauno miesto muziejaus fondai.


Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64800

Daugiau įrašų susijusių su Jonu Basanavičiumi ir informacijos apie jį projekte galima rasti čia:

https://pries100metu.kaunomuziejus.lt/autoriai/jonas-basanavicius/