1920 m. gegužės 9 d. | Didžiausią gegužinę

Rengia Inteligentų Klūbas gegužės 9 dieną gražiausioj ant Nevėžio kranto vietoj.  Laivu paima apie 700 žmonių.

Rengia Inteligentų Klūbas gegužės 9 dieną gražiausioj ant Nevėžio kranto vietoj.  Laivu paima apie 700 žmonių.

Išplaukia iš Kauno 121/2 val. p. p.. grįž apie 10 v. v.

PROGRAMA: 1) Geriausia muzika; 2) „Spindulio“ B-vės kinematografas;

3) Šokiai ir žaidimai.

Laive ir vietoj bufetas su šiltais ir šaltais užkandžiais ir gėrimais.

BILIETŲ KAINA: nariam 5 auksinai. Svečiam: moterim 10 auks.; vyram 15 auks.

Bilietų parduoda nuo gegužės 4 dienos kasdien Gustaičio cukrainėj ir Inteligentų klūbo bufete ir laive išplaukimo dieną.

Ištikus blogam orui gegužinė atidedama kitam sekmadieniui.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 01 d., Nr. 96 (378), p. 4

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64819