1920 m. gruodžio 11 d. | Bulgarija priimta

Tautų Sąjungos komisija nusprendė priimti į organizacijos gretas Bulgarijos valstybę. Šis sprendimas buvo priimtas po to kai maršalas Fošas pristatė raportą kuriame pripažino, kad Bulgarija nuoširdžiai stengiasi išpildyti pasirašytas taikos sąlygas.

Tautų Sąjungos komisija nusprendė priimti į organizacijos gretas Bulgarijos valstybę. Šis sprendimas buvo priimtas po to kai maršalas Fošas pristatė raportą kuriame pripažino, kad Bulgarija nuoširdžiai stengiasi išpildyti pasirašytas taikos sąlygas.

Netgi ,,mažosios Antantės“ šalys, kurios buvo stipriai nusistačiusios prieš Bulgarijos priėmimą visgi balsavo jai palankiai.

Komisija taip pat nusprendė leisti Armėnijai, Albanijai ir Gruzijai dalyvauti techninių komisijų darbe.

Lichenšteinui buvo neleista prisijungti prie Tautų Sąjungos, bet palikta teisė, kad jam atstovautų Šveicarija.

Baltijos šalys nebuvo priimtos ir vienintelis klausimas kurį dar reikia sutvarkyti yra dėl situacijos Lietuvoje.


Naudinga susipažinti kaip Lietuva prieš 100 metų buvo matoma iš didelio atstumo. Antai Floridoje esančios Pensakolos dienraštyje aprašoma, kad į Tautų Sąjungą buvo priimta net viena iš Pirmojo pasaulinio karo pralaimėtojų – Bulgarija, kuri tarsi vėl priimta į kitų šalių būrį. Tuo tarpu Baltijos šalių neskubėta priimti į Tautų Sąjungą ir akivaizdžiai pabrėžta, kad tam trukdo būtent Lietuva. Taip konfliktas dėl Vilniaus trukdė Lietuvai gauti tarptautinį pripažinimą, o Tautų Sąjunga nematydama tiek Lietuvai, tiek Lenkijai, o svarbiausia regiono jėgų balansui priimtino sprendimo, delsė jį sureaguliuoti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Pensakolos miestas Floridoje, 1920 m. The Pensacola Journal fotografija.


Šaltinis: The Pensacola Journal

Prieiga internete: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87062268/1920-12-11/ed-1/seq-4/#date1=12%2F11%2F1920&sort=relevance&date2=12%2F18%2F1920&searchType=advanced&language=&sequence=0&index=4&words=Lithuania&proxdistance=5&state=&rows=20&ortext=&proxtext=Lithuania&phrasetext=&andtext=&dateFilterType=range&page=3

Fotografijos prieiga internete: https://eu.pnj.com/story/news/2020/02/02/pensacola-1920-s-what-city-like-100-year-ago/4625325002/