1920 m. gruodžio 12 d. | Spektaklis „Mūsų gyvenimo dienos“

Kauno šauliai antrą sykį vaidins Andrejevo dramą „Mūsų gyvenimo dienos“. Kainos žymiai papigintos. Pelnas skiriamos Kalėdų dovanoms fronte esantiems šauliams.

Kauno Miesto Teatre sekmadienyje 12 d. gr. Kauno šauliai antrą sykį vaidins Andrejevo dramą „Mūsų gyvenimo dienos“. Kainos žymiai papigintos. Pelnas skiriamos Kalėdų dovanoms fronte esantiems šauliams.

Kauno Šauliai

Kauno miesto teatras. 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis:  Spektaklis „Mūsų gyvenimo dienos“ (1920, Gruodžio 12 d.). Laisvė (10), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111338&seqNr=4