1920 m. gruodžio 14 d. | Joffe pasiuntė ultimatumą lenkams

Joffe pasiuntė lenkų valdžiai ultimatumą, kad Želigovskis iš Vilniaus būtų kuogreičiausiai atitrauktas, kitaip jie skaitys, kad paliaubų sutartis nevykdoma.

Joffe pasiuntė lenkų valdžiai ultimatumą, kad Želigovskis iš Vilniaus būtų kuogreičiausiai atitrauktas, kitaip jie skaitys, kad paliaubų sutartis nevykdoma.


Rygoje vykstant deryboms tarp Sovietų Rusijos ir Lenkijos galėjo pasikeisti jėgų pusiausvyra regione. Sovietų pusė sumaniai manipuliavo Lietuvos ir Lenkijos ginču dėl Vilniaus, vienu metu bandydama jį pripažinti abiems pusėms. Taip tiek, Lietuva, tiek Lenkija manė, kad sovietai pripažino būtent jiems. Šioje antraštėje paskelbta , kad Adolfas Jofė net pažadėjo nebetęsti derybų jei Liucijano Želigovskio pajėgos nebus atitrauktos iš Vilniaus. Visgi tai buvo derybose gerai patyrusio Jofės gudrybė, leidusi lengviau pasiekti susitarimą su Lenkija.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Adolfas Jofė (antras iš dešinės) Bresto derybų su Vokietija metu 1918 m, Amsterdamo valstybinis muziejus.


Šaltinis: Lietuva,  1920 12 14, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspibiRecord.do?biExemplarId=64794  

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/90402/RP_F_F02911