1920 m. gruodžio 15 d. | Miesto teatre koncertas Kalėdų dovanoms frontui

Gruodžio 15 d. Miesto Teatre Vyr. Liet. Gynimo Komitetas ir Mot. Komitetas Tėvynei ginti rengia koncertą kalėdų dovanoms frontui. Dalyvauja Kipras Petrauskas, A. Sodeika, Nezabitauskaitė-Galaunienė, P. Oleka, Bieliūnas, Tallat-Kelpša, Kačanauskas, Leškevičius, ir Kauno koras.

Gruodžio 15 d. Miesto Teatre Vyr. Liet. Gynimo Komitetas ir Mot. Komitetas Tėvynei ginti rengia koncertą kalėdų dovanoms frontui. Dalyvauja Kipras Petrauskas, A. Sodeika, Nezabitauskaitė-Galaunienė, P. Oleka, Bieliūnas, Tallat-Kelpša, Kačanauskas, Leškevičius, ir Kauno koras, p. Štarkos vedamas. Pradžia 7 val. vak. Bilietų galima gauti „Aušros“ bendrovėj (buv. Toliušytės knygyne); sekmadienį nuo 1 iki 5 val. d. ir pirmadienį nuo 4 iki 7 val. vak.

K. Petrauskas – Lenskis P. Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“. Peterburgas, 1912 m. Kauno miesto muziejaus fondai.

Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 12 d., Nr. 272 (554), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64795