1920 m. gruodžio 16 d. | Pirmoji lietuvių saldainių pabrika „Birutė“ Šiauliuos

Svarbi, piliečiai, naujiena! Puoškit eglaitę! Pirmoji lietuvių saldainių pabrika „Birutė“ Šiauliuos.

Kas nori vaikams suteikti malonumo, tie perka „Birutės“ saldainių

„Poduškėlė“, „Dul-dul-dūdelė“

Svarbi, piliečiai, naujiena!

PUOŠKIT EGLAITĘ!

Pirmoji lietuvių saldainių pabrika

„BIRUTĖ“ ŠIAULIUOS

Kasdieną gauna iš Leipcigo parodos gražių dėžučių, papuošalų ir kit. daiktų partijas, įvairių gražių saldainių, su tautiniais paveikslėliais, iš grynų vaisių. Patyrimui prašome lankyti dirbtuvės sandėlius Kaune, Laisvės Alėja. 31 Nr.

Šiauliuos, Didžioji 17 Nr.

Šokolado ir saldainių fabriko „Birutė“ (Šiauliai) saldainių dėžutės viršelis. Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 16 d., Nr. 275 (557), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64792