1920 m. gruodžio 17 d. | Maskvos kalėjimai

Latvių belaisviai, grįžę iš Maskvos sako, kad kalėjimai Maskvoj prikimšti. Daugiau, kaip šimtas tūkstančių žmonių, tai reiškia dešimta visų Maskvos gyventojų dalis laikoma kalėjimuose.

Ryga, XII. 17 (Elta) Letos pranešimu, Latvių belaisviai, grįžę iš Maskvos sako, kad kalėjimai Maskvoj prikimšti. Daugiau, kaip šimtas tūkstančių žmonių, tai reiškia dešimta visų Maskvos gyventojų dalis laikoma kalėjimuose. Visi vienuolynai paversti į kalėjimus ir antras aukštas „Provodniko“ dirbtuvės įtaisytas 20000 belaisvių. Tremtinių evakuavimo departamentas pranešė, kad Latvių tremtinių Rusijoj ir Ukrainoj dabar viso yra apie 130 000 ir grąžinimas jų nusitęs mažiausiai iki kito rudenio.

Vasilijaus Palaimintojo soboras. Maskva, Rusija. 1875 m.


Šaltinis: Maskvos kalėjimai (1920, Gruodžio 19 d.). Lietuva (278 (560), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64789&seqNr=4

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_81694_30