1920 m. gruodžio 18 d. | Kauno kronika

Vytauto bažnyčioje šį sekmadienį gruodžio 19 d. Mišias giedos dviem balsais p. p. Marcinkus ir Olšauskis.

Vytauto bažnyčioje šį sekmadienį gruodžio 19 d. Mišias giedos dviem balsais p. p. Marcinkus ir Olšauskis. Gros p. A. Vanagaitis Dresdeno konservatorijos mokinys.

Antanas Vanagaitis (dešinėje) ir Juozas Babravičius. Čikaga. Apie XX a. 4 deš. Fotografas Stankunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 18 d., Nr. 277 (559), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64790