1920 m. gruodžio 19 d. | Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija rengia atidengti Lietuvių dramos teatrą.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija išgavusi iš Valdžios reikalingos subsidijos rengia gruodžio  19 dieną atidengti Lietuvių dramos teatrą. Teatro Vedėju Režisieriu pakviestas artistas Juozas Vaičkus.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija išgavusi iš Valdžios reikalingos subsidijos rengia gruodžio  19 dieną atidengti Lietuvių dramos teatrą. Teatro Vedėju Režisieriu pakviestas artistas Juozas Vaičkus. Be to jau padaryta sutartis su šiais artistais: K. Glinskiu, M. Kiršinu, J. Stanuliu, P. Marčinsku,

A. Vainiūnaitė, P. Skrebutėniene, O. Kurmytė, T. Dragūnaitė ir A. Kalyčiu. Administratoriu–iždininku pakviesta P. Vaičiūnas. Teatro atidengimui vaidinama Zudermano 4 veiksmų drama „Jonynės“. Tolimesnis repertuaras: „Keistutis“, kurio vaidinimui dekoracijas ir eskizus gamina Dekoracijoms piešt komisija; „Pilėnų kunigaikštis“, „Mindaugis“, Vydūno: „Anga“, Vėtra“, „Ne sau žmonės“, „Amžina ugnis“, V. Krėvės „Šarūnas“, Ibseno „Daktaras Stokmanas“, Moliero „Šykštuolis“, Gorborgo „Paulius“, P. Vaičiūno „Žodžiai ir atbalsiai“. Greitu laiku pradės veikti repertuaro komisija, kurių uždavinys – paruošt vaidinimui rimčiausių veikalų. Numatoma nuo 2 iki 4 premjerų į mėnesį, neskaitant jų kartojimų. Lietuvos dramos teatras aplankys ir kitus centrus, būtent Panevėžy, Šiaulius ir kit.

Kas turi kokių nors veikalų, tegu siunčia šiuo adresu: Meno Kūrėjų Draugijos repertuaro komisija, Kaunas, Maironio g. 3.

Aktorė Audronė Vainiūnaitė – Ledi O. Vaildo pjesėje „Ledi Vindermer vėduoklė“. Kauno miesto muziejaus fondai.

Aktorė Ona Kurmytė. Foto ateljė „Modern Kaunas“. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 15 d., Nr. 274 (556), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64793