1920 m. gruodžio 26 d. | Latvių ir lietuvių sienos

Gruodžio 26 d. 10 val. vakarą specialiniu traukiniu išvažiavo į Rygą Lietuvių-Latvių sienos trečiųjų teismo komisijos pirmininkas prof. Simpson su sekretoriu Mr. Noiken ir mūsų tos komisijos nariai – buvęs prezidentas Antanas Smetona ir p. Martynas Yčas.

Kaunas, XII. 27. (Elta). Gruodžio 26 d. 10 val. vakarą specialiniu traukiniu išvažiavo į Rygą Lietuvių-Latvių sienos trečiųjų teismo komisijos pirmininkas prof. Simpson su sekretoriu Mr. Noiken ir mūsų tos komisijos nariai – buvęs prezidentas Antanas Smetona ir p. Martynas Yčas. <…>

Delegacija, išvažiuodama, pareiškė vilties, kad sienos su Latvija klausimas nutrukus tiek ilgai, kiek truko latvių estų trečiųjų teismas, kuris tęsėsi apie tris mėnesius. Musiškiai manė, kad visas klausimo išrišimas truks nuo vieno ligi dviejų mėnesių laiko.

Džeimsas Jangas Simpsonas.


Šaltinis: Latvių ir lietuvių sienos (1920, Gruodžio 29 d.). Lietuva (283 (565), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64784&seqNr=5

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/James_Young_Simpson_%281873%E2%80%931934%29.jpg