1920 m. gruodžio 27 d. | Traukinys į Vilnių

Gruodžio 27 d. rytą išvažiavo iš Kauno į Vilnių specialinis traukinys pargabenti pargabenti ten pasilikusių mūsų sužeistų ir sergančių kareivių.

Kaunas, XII. 27. (Elta) Gruodžio 27 d. rytą išvažiavo iš Kauno į Vilnių specialinis traukinys pargabenti pargabenti ten pasilikusių mūsų sužeistų ir sergančių kareivių ir grąžinti gelžkelio tarnautojų šeimynų  bei kelių šimtų grįžtančių iš Rusijos tremtinių.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Traukinys į Vilnių (1920, Gruodžio 29 d.). Lietuva (283 (565), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64784&seqNr=5