1920 m. gruodžio 31 d. | Opera „Traviata“

Mūsų artistų pasaulis 1920 m. užbaigė nepaprastu įvykiu tųjų metų gruodžio m. 31 d. Kauno teatro rūmuose Lietuvos Operos Valdyba pastatė pirmąją operą lietuvių kalba.

Mūsų artistų pasaulis 1920 m. užbaigė nepaprastu įvykiu tųjų metų gruodžio m. 31 d. Kauno teatro rūmuose Lietuvos Operos Valdyba pastatė pirmąją operą lietuvių kalba ir abelnai, pirmąją Lietuvoje. Toji opera buvo „Traviata“ (Violetta), garsaus Italų operų kūrėjo Juozo Verdi. Lietuva savo muzikalingumu pasirodė panaši į Italiją ir štai italo veikalas pirmasis buvo Lietuvos operoje.

Juozas Verdi (Giuseppe Verdi) žymiausias XIX šimtmečio Italų operų kompozitorius /…/

Išstatyta Lietuvoje opera „Traviata“ yra tradicinės melodijos stiliaus italų perla: melodijų gyvumas, melodingų arijų platumas, žavinga cantilena /…/ teikė nepaprastą įspūdį vieiems. Tos operos pasisekimas neužginčijamas. /…/

Tai yra įstatymas pirmosios operos naujoje atgimusioje tautoje. Šis meno kūryboje įvykis amžinai taps užrašytas mūsų tautos kultūros istorijoje. /…/

Trisskambis

Scena iš pirmojo Dž. Verdžio operos „Traviata“ spektaklio Kauno miesto teatre 1920 m. gruodžio 31 d. Centre stovi Adelė Galaunienė (Violeta), sėdi Kipras Petrauskas (Alfredas). Kauno miesto muziejaus fondai.

Afiša. Dž. Verdžio operos „Traviata“ pirmasis pastatymas. Kaunas, 1920 m. gruodžio 31 d. Kauno miesto muziejaus fondai.

Dž. Verdžio operos „Traviata“ libretą pirmajam pastatymui 1920 m. išvertė Faustas Kirša ir Balys Sruoga.
Libretas išleistas Kaune 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Laisvė“, 1921 m. sausio 06 d., Nr. 4, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111224