1920 m. gruodžio 4 d. | Belaisvių pasikeitimas

Traukinys su visais į Želigovskio nelaisvę patekusiais mūsų karo belaisviais išeis iš Vilniaus į Kauną gruodžio 4 d. 8 val.

Kaunas, XII. 4 (Elta). T. S. Kontrolės Komisijos pirmininkas pulk. Chardigny pranešė mūsų Užsienių Reikalų Ministeriui, kad traukinys su grąžinamais Želigovskio karo belaisviais atvyko į Vilnių gruodžio 3 d. 18 val. ir traukinys su visais į Želigovskio nelaisvę patekusiais mūsų karo belaisviais išeis iš Vilniaus į Kauną gruodžio 4 d. 8 val.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Belaisvių pasikeitimas (1920, Gruodžio 5 d.). Lietuva (267 (549), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64779&seqNr=1