1920 m. gruodžio 9 d. | Generalinio štabo pranešimas

Vakar lenkai Varėnos ruožte perėjo demarkacijos liniją, 12 val. paėmė Varėnos miestelį, kurį apiplėšę gyventojus, pavakary vėl apleido.

1920-XII-9

Vakar lenkai Varėnos ruožte perėjo demarkacijos liniją, 12 val. paėmė Varėnos miestelį, kurį apiplėšę gyventojus, pavakary vėl apleido. Taip pat mėgino paimti esantį mūsų pusėje Perlojaus miestelį, bet mūsiškiai juos atmušė, paėmę 6 lenkus į nelaisvę.

Nežiūrint pastarosios mūsų sutarties, padarytos su lenkais dalyvaujant Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijai, lenkai ne tik neatitraukė savo pajėgų iš Joniškio miest. (kuris yra už 20 varstų į rytus nuo Giedraičių), bet ten atsiuntė naujų savo pajėgų.  Parviniškiuose (ties Balanos ežeru) kurie paminėta sutarčia skaitosi neitralėje zonoje, lenkai pastatė savo batalijoną. Yra dar ir daugiau smulkesnių neseniai pasirašytos sutarties laužymo faktų.

MAJORAS ŠUMSKIS

OPERATYVINĖS SRITIES VIRŠININKAS


,,Laisvėje“  talpinama Lietuvos kariuomenės generalinio štabo informacija , kad nepaisant paskelbtų paliaubų Lenkijos daliniai trumpam buvo užėmę strategiškai svarbų Varėnos miestą. Šįkart informaciją perdavė tuometinis Operatyvinio skyriaus viršininkas majoras Aleksandras Šumskis, prieš tai garsėjęs kaip vienas Nepriklausomybės kovose pagarsėjusio Joniškėlio partizanų būrio organizatorių.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos kariuomenės generalinio štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas Aleksandras Šumskis. Fotografija iš Lietuvos albumas, Kaunas, 1921.


Šaltinis: Laisvė,  1920 12 10, p .1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111339