1920 m. kovo 1 d. | Generalinio štabo pranešimas

Geibenių srity, į vakarus nuo Vievio, 60 lenkų raitelių puolė mūsų sargybą. Sustiprintų mūsų pajėgų kulkosvydžiais ir šautuvais puolimas atremtas.

Santykiai su lenkais

Apie 2 val. lenkų pėstininkai puolė mūsų sargybą Nerėvos ir Nešienių srity, į vakarus nuo Kernavos. Po kelių valandų kovos lenkai paėmė nelaisvėn 20 mūsų kareivių.

Geibenių srity, į vakarus nuo Vievio, 60 lenkų raitelių puolė mūsų sargybą. Sustiprintų mūsų pajėgų kulkosvydžiais ir šautuvais puolimas atremtas.

Generolas Leitenentas NASTOPKA


Šaltinis: Generalinio štabo pranešimas (1920, Kovo 6). Lietuva (53 (335), p. 1. [žiūrėta 2020-01-15]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64821&seqNr=1