1920 m. kovo 13 d. | M. Petrauskas ir Amerikos lietuviai

Prieš išvažiuodamas į Lietuvą M. Petrauskas lankės svarbiausiuos lietuvių kolonijų centruos, keldamas atsisveikinimo koncertų. Amerikos lietuviai stengės, kiek galėdami, su juo skirdamies reikšt savo mokytojui gilios pagarbos ir padėkos dėl jo darbų dailės ir jaunimo auklėjime srity.

Amerikos lietuviai

M. Petrauskas ir Amerikos lietuviai

Prieš išvažiuodamas į Lietuvą M. Petrauskas lankės svarbiausiuos lietuvių kolonijų centruos, keldamas atsisveikinimo koncertų.

Amerikos lietuviai stengės, kiek galėdami, su juo skirdamies reikšt savo mokytojui gilios pagarbos ir padėkos dėl jo darbų dailės ir jaunimo auklėjime srity. M. Petrausko rūpesniu daug pagerintas korų sutvarkymas, vaidytuvėj dalykų statymas ir daug išlavinta muzikos ir teatro srity dailininkų ir darbininkų. Komp. M. Petrauskas daugiausia pasidarbavo Bostono m. (čia jis sukūrė ir ilgus metus mokino korą „Gabija“) ir apskritai Naujuos Angluos, paskui Chicagoj, Bruklyne, Schenandoah ir kitose kolonijose.

M. Petrauskas (viduryje) su „Gabijos“ choru. Bostonas, 1916 m.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 13 d., Nr. 59 (341), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64774