1920 m. kovo 16 d. | Simfonijos koncertas Kaune

Susilaukėm mūsų laikinojoj sostinėj pirmojo simfoninio koncerto. Reikia pasveikint mėgėjus ir jų vedėją, kurio iniciatyva buvo koncertas surengtas. Kaip pirmam toj srityj žingsniui jo vaisiai geri.

Menas ir Kūryba

Simfonijos Koncertas Kaune

Antradienį, kovo 16 d. susilaukėm mūsų laikinojoj sostinėj pirmojo simfoninio koncerto. Reikia pasveikint mėgėjus ir jų vedėją, kurio iniciatyva buvo koncertas surengtas. Kaip pirmam toj srityj žingsniui jo vaisiai geri. Susilaukę pradžios turėsim gal jau nuolatinį simfonijos orkestrą. Kauno piliečiai parodė, kad jie tam reikalui labai palankūs, nes pat koncerto pradžioj kasa buvo uždaryta, kadangi trūko bilietų.

Viso koncerto vedėjas p. Zaidman’as. Koncertas prasidėjo pagriežus tautos himną. Toliau sekė žymiausiųjų kompozitorių kūriniai, kurie, žinoma tokiuo orkestru nesekės tinkamai atlikt, nors Bethoveno reikalam orkestras buvo pakankamai gaisus, tačiau atlikta buvo ne geriausiai, ne visa buvo suderinta, gal del to, kad artistai dar tarpusavy nėra supratę, o tai pradžioj dažniausiai atsitinka. Po tautos himno sekė Bethoveno uvertiūra „Egmont“ ir antra II-os simfonijos dalis. /…/ Pavydingiausiai atliktas veikalas gal bus Andante Cantabile, Čaikovskio. Koncerto pabaigoj pagriežta Ipolito Ivanovo zuitos „Kaukazo eskizai“ paskutinė dalis, kuri buvo gan smarkiai atlikta. Šis kūrinys yra laisvesnis ir galima laikyt jį vykusiai atlikta.

Bendrus trūkumus, kaip laiku neįėjimas, tęsimas arba netobulas nustatymas kitų instrumentų, pateisina darbo pradžia, kurie, tikimasi, vėliau bus pašalinti. Apie patį vedėją – kitą kart, kai jis turės platesnės dirvos pasirodymui. Čia reikia paminėt, kad visas koncertas buvo išlaikytas tinkamai ir atsakomuose ritmo brėžimuose, ir galima linkėti tiem pirmiem žingsniam pasisekimo.

Vikt. Žadeika

Smuikininkas, dirigentas, pedagogas Izaokas Vildmanas-Zaidmanas.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 25 d., Nr. 69 (351), p. 2, 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64763