1920 m. kovo 2 d. | Iš lenkų okupuotosios šalies

Apie Seinus gyvenimas pasidarė nepakenčiamas. Lenkai pastatė lietuvių kaimuose legionininkus pas ūkininkus, kurie neįstengė atlikti pyliavos; ūkininkai turi maitinti kareivius ir kiekvienam kareiviui mokėti po 5 markes dienai, kol atiduos reikalaujamus centnerius.


Šaltinis: „Laisvė“, 1920 m. kovo 02 d., Nr. 48, p. 1

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111309