1920 m. kovo 21 d. | Komisija tartis su latviais

Komisija tartis su latviais į Mintaują jau išvažiavo, jos pirmininku yra inž. Naruševičius, o nariais Dr. J. Šliupas ir p. Balutis. Komisija turi nurodymų tartis su latviais dėl nustatymo  laikinosios sienos.

Komisija tartis su latviais į Mintaują jau išvažiavo, jos pirmininku yra inž. Naruševičius, o nariais Dr. J. Šliupas ir p. Balutis. Komisija turi nurodymų tartis su latviais dėl nustatymo  laikinosios sienos, kuri turėtų prasidėti nuo upės Šventosios įtakos, paskui nuo Nemunėlio su Sėja eiti senąja Kauno gub. Riba ligi Baltežerio, toliau pro Kazimieriškiu ligi Dauguvos. Jei latviai ant jo sutiktų, tai per tris mėnesius abi pusės gali daryti savo pastabas ir reikalauti pataisymą. Pastabas tyrinėtų maišyta komisija, o ginčijamus klausimus galėtų spręsti žmonių plebiscitas arba neutralė komisija.

Atvirlaiškis. Mintauja (Jelgava). 1913 m. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejaus fondai


Šaltinis: Komisija tartis su latviais (1920, Kovo 21). Darbas (5), p. 2. [žiūrėta 2020-02-19]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118882&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/229971890/229971908?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/229971890?s_id=FnP8A92zt7sEJJwS&s_ind=37&valuable_type=EKSPONATAS&fbclid=IwAR1M3Obmxx70VA3PeiqzJl_0CoTarI3sNmxMKQE_3_RgMY2ksQ1Jqnc7s7Iv