1920 m. kovo 23 d. | Vasario 16-oji ir Kovo 20-oji bus dvi lietuvių tautos šventės

Dar prieš penktą valandą Viešoj Aikštėj susirinko daugybė žmonių. Prezidentui ir Mažosios Lietuvos Atstovam pagerbti išsirikiavo pirmojo pulko raitelių garbės sargyba su orkestru pryšaky. Ant raitelių jiešmų plevėsavo tautinės vėliavukės.

Antroji Lietuvių Tautos šventė – Mažosios Lietuvos su Didžiąja Lietuva susijungimas

Šeštadienį kovo mėn. 20 dieną laikinoji Lietuvos sostinė Kaunas šventė antrąją Tautos šventę – Mažosios Lietuvos su Didžiąja Lietuva susijungimo šventę.

Nors ministerijos ir kitos valdžios įstaigos dirbo, bet visų ūpas buvo pakilęs ir jau nuo pat ryto sostinės namai pasipuošė tautinėm vėliavom.

Vasario mėn. 16 dieną 1918 metų ir kovo mėn. 20 dieną 1920 metų bus atmintinos ir lietuvių švenčiamos tol, kol pasauly skambės lietuvių kalba. […]

Šeštadienį, kovo mėn. 20 dieną atvykę į laikinąją Lietuvos sostinę Kauną Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai ir kooptuoti į Didžiosios Lietuvos Tarybą, tam tikroj deklaracijoj viešai ir iškilmingai paskelbė tą didžiausios reikšmės aktą. […]

Dar prieš penktą valandą Viešoj Aikštėj susirinko daugybė žmonių. Prezidentui ir Mažosios Lietuvos Atstovam pagerbti išsirikiavo pirmojo pulko raitelių garbės sargyba su orkestru pryšaky. Ant raitelių jiešmų plevėsavo tautinės vėliavukės. Čia pat buvo ir vyresnioji kariuomenės valdžia su vyriausiuoju kariuomenės vadu generolu Žukausku pryšaky.

Pasirodžius Valstybės Prezidentui ir Mažosios Lietuvos Atstovam, orkestras pagriežė „Sutikimą“. Prezidentas, pasisveikinęs su garbės sargyba, įėjo į Rotušės rūmus.

„Amžinosios Rambyno kalno knygos“ dovanojimo Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui Jankui ceremonija ant Rambyno kalno, minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio ir M. Jankaus septyniasdešimtmečio jubiliejus. Tai buvo Lietuvos visuomenės dovana M. Jankui už jo nuopelnus prijungiant Klaipėdos kraštą prie Didžiosios Lietuvos. 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Antroji Lietuvių Tautos šventė – Mažosios Lietuvos su Didžiąja Lietuva susijungimas“, Lietuva, nr. 67 (349), 1920 m. kovo mėn. 23 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64765&seqNr=2