1920 m. kovo 24 d. | Nori gauti Rusijai kreditą užrubežiuose

Iš Rusijos aptarima žinių, kad bolševikų vadas Leninas nepasitenkina viena parblokšta Rusija. Jis svajoja visą Europą padaryti bolševikine ir pasiskelbti viso kontinento valdove.

Varšava. Iš Rusijos aptarima žinių, kad bolševikų vadas Leninas nepasitenkina viena parblokšta Rusija. Jis svajoja visą Europą padaryti bolševikine ir pasiskelbti viso kontinento valdove.

Bet pirm to, sakoma, Leninui rupi padaryti taiką su talkininkais ir gauti Rusijai kreditą užrubežiuose.

Anot žinių, Rusijos bolševikų valdžia eksportui neturinti nei kviečių, nei linų su sėmenomis. Valstiečiai tai visa laiko paslėpę nuo bolševikų.


Šaltinis: Nori gauti Rusijai kreditą užrubežiuose (1920, Kovo 24). Draugas (71), p. 1. [žiūrėta 2020-02-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197246&seqNr=1