1920 m. kovo 26 d. | Į Steigiamąjį Seimą

Jeigu mūsų didelė dauguma nedalyvaus rinkimuose į Steigiamąjį Seimą, nebalsuos, tai pasaulis turės teisės manyti, kad mes nenorim patys save valdyti, o norime, kad kiti mus valdytų.

Vyriausioji Rinkimų Komisija kviečia visus piliečius ir pilietes balandžio mėnesio 14 arba 15 d. nešti renkamąją kortelę ir dėti į rinkimų dėžutę (urną). Visam pasaulyje dabar pripažinta, kad šalies gyventojai, jeigu tik sugebės, privalo savo šaly patys valdytis ir tvarkytis. Taip pat visų pripažinta, kad Steigiamasis Seimas yra tikras šalies šeimininkas, kuris nustato valdymo tvarką. Jeigu mūsų didelė dauguma nedalyvaus rinkimuose į Steigiamąjį Seimą, nebalsuos, tai pasaulis turės teisės manyti, kad mes nenorim patys save valdyti, o norime, kad kiti mus valdytų.

Tai svetimi kaimynai ir eis mus valdyti. Taigi Lietuvos piliečiai rinkikai, kurie nenorit nešti svetimšalių jungo, neškite 14 arba 15 dieną renkamąsias korteles ir dėkite jas į rinkimų dėžes. Steigiamasis Seimas nustatys kokia mūsų šalyje privalo būti valdymo tvarka. Lietuvos piliečiai rinkikai kurie Balandžio 14 arba 15 dieną nenunešite ir neįdėsite renkamųjų kortelių į dėžutes paskiau amžinai jausite sąžinės jeigu Seimas nutars netokią, kokią jūs norėtumėt turėt, nes jei būtumėt balsavę, tai į Steigiamąjį Seimą būtų patekę tokie atstovai, kurie būtų nutarę jūsų geidžiamąją valdymo tvarką.

<…>

P. Leonas

Vyr. Rinkimų Komisijos Pirmininkas

Nariai: K. Šaulys, L. Garfunkelis, Vl. Mačys


Žymus Lietuvos teisininkas Petras Leonas, rinkimų komisijos skirtos pasiruošti rinkimams į Steigiamąjį Seimą pirmininkas, agitavo, kodėl kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbu sudalyvauti rinkimuose ir išsakyti savo pilietinę valią.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Petras Leonas, 1923 m., Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva,  1920 03 26, Nr. 70, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64762