1920 m. kovo 27 d. | Į Steigiamąjį Seimą

Vyriausioji Rinkimų Komisija kviečia visus piliečius ir pilietes balandžio mėnesį 14 arba 15 d. nešti renkamąją kortelę ir dėti į rinkimų dėžutę (urną).

Vyriausioji Rinkimų Komisija kviečia visus piliečius ir pilietes balandžio mėnesį 14 arba 15 d. nešti renkamąją kortelę ir dėti į rinkimų dėžutę (urną). Visam pasaulyje dabar pripažinta, kad šalies gyventojai, jeigu tik sugeba privalo savo šaly patys valdytis ir tvarkytis. Taip pat visų pripažinta, kad Steigiamasi Seimas yra tikras šalies šeimininkas, kuris nustato valdymo tvarką. Jeigu mūsų didelė dauguma nedalyvaus rinkimuose į Steigiamąjį Seimą, nebalsuos, tai pasaulis turės teisės manyti, kad mes nenorim patys save valdyti, o mes norime, kad kiti mus valdytų.

Tai svetimi kaimynai ir eis mus valdyti. Taigi Lietuvos piliečiai rinkikai, kurie nenorite nešti svetimšalio jungo, neškite 14 arba 15 balandžio dieną renkamąsias korteles ir dėkite jas į rinkimų dėžutes.

Steigiamas Seimas nustatys kokia mūsų šaly privalo būti valdymo tvarko. <…>

Steigiamasis Seimas nutars, kaip aprūpinus žeme bežemiai, mažažemiai žemdirbiai. <…>

Taip pat reikia pasakyt dėl darbininkų padėties pagerinimo ir kitais reikalais.

Lietuvos moterys! Jaunoji Lietuva davė jums lygių teisių su vyrais. Tad parodykite, kad jūs norite ir padedate dirbti bendrą su vyrais valstybės darbą dėl visų gerovės. Ir jūs raskite balandžio mėn. 14 arba 15 dieną atliekamo laiko, neškite renkamąsias korteles ir dėkite jas į rinkimų dėžutes.

<…>

P. Leonas

Vyr. Rinkimų Komisijos Pirmininkas

Nariai: K. Šaulys, L. Garfunkelis, Vl. Mačys

Steigiamojo Seimo rūmai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Į Steigiamąjį Seimą (1920, Kovo27). Lietuva (70 (352), p. 1. [žiūrėta 2020-02-05]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64762&seqNr=1