1920 m. kovo 28 d. | Pašto ženklų Lietuvos Steigiamajam Seimui paminėti konkurso Jury komisija

Įvyko Meno Kūrėjų Draugijos Valdybos eilinis posėdis. Tarp kitų gyvenamųjų klausimų nustatyta pagrindai steigiamosios juostų ir kilimų dirbyklos ir žmonių kūrinių krautuvės. Taip pat nuskirta „Jury“ komisija markių konkursui Lietuvos Steigiamajam Seimui paminėti.

Menas ir Kūryba

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija

Kovo mėn. 28 d. įvyko Meno Kūrėjų Draugijos Valdybos eilinis posėdis. Tarp kitų gyvenamųjų klausimų nustatyta pagrindai steigiamosios juostų ir kilimų dirbyklos ir žmonių kūrinių krautuvės. Taip pat nuskirta „Jury“ komisija markių konkursui Lietuvos Steigiamajam Seimui paminėti.

Pašto ženklų Lietuvos Steigiamajam Seimui

paminėti konkurso Jury komisija

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba į Jury komisiją, pasitarus su plastikos dailės menininkais nuskyrė šiuos asmenis: kun. Tumą-Vaižgantą, Stasį Šilingą, Balį Sruogą ir Faustą Kiršą. Penktąjį „Jury“ komisijos narį nuskyrė Paštų, Telefonų ir Telegrafų Valdyba – inžin. Adolpą Sruogą.

Pašto ženklas. 1920 m. laida skirta Steigiamojo Seimo sušaukimo progai paminėti. Lietuvos vyriausybė užsakė laidą sukurti Meno kūrėjų draugijai. Konkursui pateiktus projektus vertino komisija. Spaustuvė: J. Margolino litografija, Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 31 d., Nr. 73 (355), p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64758