1920 m. kovo 29 d. | Dėl užsienių politikos

Labai dažnai iš visuomenės tenka girdėt, kad mūsų užsienių politika esanti neveikli, iširusi, atsilikusi ir t.t. Ir žmonės mano, kad užsienių politikoj gana parašyt vieną kitą notą, gana nusiųst – vienur kitur savo atstovų ir viso pasaulio politiką nukreipsi į savo pusę ir pasaulį sužavėsi.

Kaunas, kovo mėn. 29 d.

Dėl užsienių politikos. Labai dažnai iš visuomenės tenka girdėt, kad mūsų užsienių politika esanti neveikli, iširusi, atsilikusi ir t.t. Ir žmonės mano, kad užsienių politikoj gana parašyt vieną kitą notą, gana nusiųst – vienur kitur savo atstovų ir viso pasaulio politiką nukreipsi į savo pusę ir pasaulį sužavėsi. Ne tik visuomenė, ir laikraščiuos to naivaus realizmo nuomonių gana sutinki. Mūsų užsienio politikos opozicija, savo ypatingų nuomonių visais reikalais pareiškusi, tuo ir pasitenkina, ir nerūpinas sau paaiškint užsienio politikos esmės ir to, kurios gyvenimo sąlygos užsienio politiką daro stiprią ir veikslią. O jei tie realistai bei užsienio aktyvistai tą klausimą iškeltų, tai gal būt, jie ir jie suprastų, kad užsienio politika ankštai surišta su vidaus politikos stiprybe. Užsienio politika yra tik vidaus politikos summa sumarum, ir kaip tokia, jos pralenkti negali.  Kai vidaus gyvenimas stipras, sutvarkytas, užsienių politika taip pat turi aiškių pagrindų.

<…>

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos hierarchinė struktūra 1920 m. Fotografija iš LCVA, f. 383, ap. 9 t. 2, b. 45, l. 108


Šaltinis: Lietuva,  1920 03 26, Nr. 72, p. 1

Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64759