1920 m. kovo 3 d. | Iš Ministerių Kabineto darbuotės

Priimtas ir pasiųstas Prezidentui tvirtinti įstatymas, draudžianti išvežti iš Lietuvos aukso ir sidabro pinigus, aukso ir sidabro gabalus arba nuolaužas prekybos tikslam gabenamos užsienin.

Iš Ministerių Kabineto darbuotės

–          Priimtas ir pasiųstas Prezidentui tvirtinti įstatymas apie pašto tarifą krašte ir užsieniuos.

–          Priimtas ir pasiųstas Prezidentui tvirtinti įstatymas, draudžianti išvežti iš Lietuvos aukso ir sidabro pinigus, aukso ir sidabro gabalus arba nuolaužas prekybos tikslam gabenamos užsienin.

–          Įneštas įstatymas atsargos karininkų ir karo valdininkų reikalu.

–          Įneštas tarpvadybinių juriskonsultų komisijų įstatymas.

–          Krašto Apsaugos Minist. įnešė įstatymą apie algas kareiviams specialistas, atsižvelgiant į laipsnius specialybes ir laisvus samdomus tarnautojus.

–          Teisingumo Minist. įneštas globos įstatymas.

–          Teisingumo Minist. įneštas  Baudžiamojo Statuto papildymo įstatymas.

–          Krašto Ap. Minist. Įneštas įstatymas Karo Lauko Teismo įstatų papildymas.

Ministrų kabinetas. 1925 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iš Ministerių Kabineto darbuotės (1920, Kovo 3). Lietuva (50 (332), p. 2. [žiūrėta 2020-02-17]

Prieiga internete:   https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64760&seqNr=2