1920 m. kovo 30 d. | Vytauto kalnas

Pavasariui atėjus Kauno žmonės kaip ant mielių. Visų maloniau miestiečiam nueiti kur nors už miesto – jie tai ir daro. Tuo tarpu  daug žmonių sutraukia Vytauto kalnas.

Pavasariui atėjus Kauno žmonės kaip ant mielių: spasitos, džiaugiasi, kvėpuoja. Visų maloniau miestiečiam nueiti kur nors už miesto – jie tai ir daro. Tuo tarpu  daug žmonių sutraukia Vytauto kalnas. O ten iš tikrųjų jauku ir galinga. Tik gaila, kad ten ligi šiol šeimininkų kaip ir nematyti. Takai net trūksta nuo pernykščių lapų ir dvokia pelėsiais. Sėdynių trūksta, o esančiųjų retai kuri sveikai atrodo. O tvoros, tvoros!Per žiemą jų šonkauliai taip nugrandinti, kad net šiušu. O jau laikas būtų matyti, kad tem esama šeimininkų!

X.

Vytauto parkas. Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vytauto kalnas (1920, Kovo 30). Lietuva (72 (354), p. 3. [žiūrėta 2020-02-03]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64759&seqNr=3