1920 m. kovo 4 d. | Apie Marvos dvarą komunistų spaudoje

Musu dvaras priklauso legioninkiu Fileviciui. Jis placiai zinomas, kaipo garsus darbininku kraujo siurbejas. Marvojo Filevicius paliko savo igaliotini, kurio mes nenorejome pripazinti.

Marvos dvaras

Musu dvaras priklauso legioninkiu Fileviciui. Jis placiai zinomas, kaipo garsus darbininku kraujo siurbejas. Marvojo Filevicius paliko savo igaliotini, kurio mes nenorejome pripazinti. Tuomet tas ponas igaliotinis kreipesi i lietuviu valdzia, ir toji visokiais grasinimais prispyre mus igaliotinio klausyti. Tas igaliotinis tuoj pradejo seimininkauti. Nieks nezino, kiek algos ir ardinarijos gaus. Kiek kam ateina i galva, tiek ir duoda. Kumeciai karviu netur, o valdzia reikalauja sviesto.


Wojciechas Falewiczius – Rusijos ir Lenkijos karinis veikėjas. Gimė 1863 m. Vilniaus apylinkėse. 1881 m. paimtas į tarnybą Rusijos armijoje. 1884 m. baigė Nikolajaus inžinierių mokyklą, o 1889 m. – Nikolajaus inžinierių akademiją (kapitono laipsniu) ir nukreiptas į Pagrindinę inžinierių valdybą Maskvoje, fortifikacijos skyrių. Tais pačiais metais vedė Kamilę Gavronską ir kaip kraitį gavo Marvos dvarą.

Nuo 1890 m. vadovavo rekonstrukcijos darbams Modlino ir Demblino tvirtovėse. 1891–1892 m. tyrė Nemuno, Narevo, Vartos, Vyslos upių pritaikymo gynybai galimybes. 1892–1897 m. vadovavo tvirtovių rekonstrukcijos darbams Dubno regione. 1897 m. – papulkininkis, 1899 m. – pulkininkas, 1906 m. – generolas majoras.

Nuo 1918 m. gruodžio mėn. – Lenkijos kariuomenėje. Iki 1919 m. balandžio 12 d. vadovavo Kariniam geografijos institutui. 1919 m. – Gardino tvirtovės komendantas. 1920 m. vasario mėn. vakarienės metu Grudziondze pareiškė, kad „legionierių karininkai – tai gauja, nemokšos ir Lenkijos kariuomenės gėda“. Tai atsiliepė jo karjerai. 1921 m. turėjo išeiti į atsargą, turėdamas generolo leitenanto laipsnį. 1923 m. paskirtas atsargos divizijos generolo laipsnis. 1935 m. mirė Varšuvoje.

 Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Marvos dvarininkas Stanislovas Gavronskis, kurio dukra Kamilė Gavronska 1889 m. ištekėjo už Vojciecho Falevičiaus. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Marvos dvaras“, Tiesa, nr. 8, 1920 m. kovo 4 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832931?exId=113809&seqNr=3