1920 m. kovo 5 d. | Blaivybės reikalu

Visi, kas norim matyt mūsų tėvynę Lietuvą laimingą, kuoveikiausiai kurkim „Blaivybės“ draugiją be tikybos ir partijų skirtumų. Vienas turi būt mūsų tikslas – kovoti su ta nuožmiausia žmonijos žudytoja degtine.

Kauno kronika

Blaivybės reikalu. Ilgus metus dirbusi Lietuvoj „Blaivybės“ draugija dabar visškai užmiršta. Šiendie net pati Valdžia pamatė, kad degtinė gerti Lietuvoj leisti negalima, nes ji yra didžiausias ir mūsų tėvynės ir kiekvienos šeimynos priešas. Brangūs Piliečiai, padėkime valdžiai su šiuo priešu kovoti. Visi, kas norim matyt mūsų tėvynę Lietuvą laimingą, kuoveikiausiai kurkim „Blaivybės“ draugiją be tikybos ir partijų skirtumų. Vienas turi būt mūsų tikslas – kovoti su ta nuožmiausia žmonijos žudytoja degtine. Kas nori stoti į šią kovą ir supranta jos tikslą, meldžiu ateiti dėl tos draugijos pasitarti.

Sumanytojų būrelio vardu M. Jasaitis,

Laisvės Aleja 26

Etiketė, degtinės butelio. Degtinė buvo gaminama Kaune, pilstoma gamykloje „Aušra” Ukmergėje. XX a. 3 – 4 deš. Ukmergės kraštotyros muziejus


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 05 d., Nr. 52 (334) , p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64756

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/UKKM/LIMIS-138577508