1920 m. lapkričio 1 d. | Kautynės su lenkais prie Trakų

Man iš kulkosvaidžio bešaudant, iš dešinės ėmė mus supti lenkai ir paleido į mus kryžminę ugnį. Tuo būdu jie mus privertė pasitraukti. Čia žuvo vienas draugas.

Besikaujant su lenkais ties Trakais, man teko pamainyti 3-io batalijono kulkosvaidininkus. Tai buvo 1920 m. lapkričio 1 d. Mūsų uždavinys buvo paimti Trakus, bet mūsų kairysis sparnas silpnai ėjo priekin, tai ir mes turėjome stovėti vietoje. Diena buvo šalta. Mes tik laukėm, kad greičiau galėtume eiti pirmyn. Kadangi mes nebuvome užėmę geležinkelio, tai lenkai lengvai galėjo padidinti savo jėgas ir mus pradėjo pulti. 3-čio batalijono kulkosvaidžių kuopai susilpnėjus, mane paskyrė į 7-tą kuopą. Man iš kulkosvaidžio bešaudant, iš dešinės ėmė mus supti lenkai ir paleido į mus kryžminę ugnį. Tuo būdu jie mus privertė pasitraukti. Čia žuvo vienas draugas, bet tikrai jo vardo nepamenu, rodos, Petras Baltrušis, kilęs iš Slavikų miestelio, Šakių aps. Palaidotas Aukštadvario kapinėse.


Šiame epizode  6-ojo kunigaikščio Margirio pėstininkų pulko karys Kazys Miknevičius prisimena kovas su Lenkijos kariuomenės pajėgomis netoli Trakų. Lapkričio 1 d. vykusių kovų metu žuvo ir vienas karys, tik jo vardas greičiausiai ne Petras, o Jurgis Baltrušis. Daugiau informacijos apie šį – 6-ąjį pėstininkų pulką galima rasti monografijoje (Gintautas Surgailis, Šeštojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas, Vilnius, 2019).

Kauno miesto muziejaus  Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, Kaunas, 1937,  p. 114