1920 m. lapkričio 10 d. | Lenkų puolimas nuo Zarasų

Apie lapkričio 10 d. lenkai sutraukę naujų jėgų, vėl smarkiai pradeda pulti lietuvius nuo pat beveik Zarasų ir net į pietus nuo Vilniaus.

Lietuvių laimėjimas ties Giedraičiais padarė nemažą įspūdį lenkams. Jie suprato, kad lietuviai jau atsigavo po Suvalkų nepasisekimų ir reik apie juos rimčiau manyti. Todėl į Vilnių gabenama naujų dalių. Lenkai ima ruoštis prie galutino lietuviams smūgio ir Kauno paėmimo.

Apie lapkričio 10 d. lenkai sutraukę naujų jėgų, vėl smarkiai pradeda pulti lietuvius nuo pat beveik Zarasų ir net į pietus nuo Vilniaus. Salakas ir daug kitų vietų vėl eina iš rankų į rankas. Bet veikimo centras yra abu Neries krantai, o lenkų kryptis Ukmergė – Kaunas.

Fotografija iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai , t.1, Kaunas, 1937 priedų.


Šaltinis:  Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, Kaunas, 1937,  p. 48